02 nov 2021 klocka 08.30 - 12.15

Efter pandemin - hur kan skolan bli bättre på att möta elever med funktionsnedsättning?

Lärare undervisar elever

Länsstyrelserna i Skåne och Halland bjuder in till ett webbinarium om hur skolan kan identifiera och ta bort olika typer av hinder i skolmiljön för elever med funktionsnedsättning.

Gruppen barn och unga med funktionsnedsättning har drabbats ännu hårdare än andra barn av covid 19-pandemin. Skolverket konstaterar att likvärdigheten i svensk skola riskerar att bli mindre och gruppen barn som inte får den utbildning de behöver och har rätt till växer. Utmaningen nu är att vända denna negativa utveckling och säkerställa barn med funktionsnedsättnings rätt till likvärdig utbildning. Skolans framgång på denna punkt är en framtidsfråga som förtjänar största möjliga uppmärksamhet och engagemang.

Dagen kommer att innehålla information om skolsituationen för elever med funktionsnedsättning. Vi får också lyssna på flera olika exempel på hur man praktiskt har arbetat för att ta bort hinder för elever med funktionsnedsättning för att jämna ut förutsättningarna för en bra skolgång.

­­­Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning till skolorna i arbetet med att vidareutveckla sin förmåga att möta barn med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Webbinariet riktar sig till dig som arbetar som lärare, rektor, specialpedagog eller inom andra delar av skolverksamheten eller på andra sätt möter barn och unga. Innehållet är också aktuellt för dig som arbetar med ansvar för planering av fysisk miljö i skolan. Du som arbetar med barnrätt, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller funktionshindersfrågor i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef är också varmt välkommen.

8.30 - 8.40 Länsstyrelserna i Skåne och Halland hälsar välkomna

8.40 – 9.10 Hur har utbildningen påverkats under pandemin för elever med behov av särskilt stöd?
Håkan Karlsson, utredare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

9.10 - 9.45 Skapa en trygg skola – stödmaterial om hur kommuner kan öka tryggheten i skolan vid ny- och ombyggnation.
Siri Morawski
, utredare, Myndigheten för delaktighet

9.45 - 10.00 PAUS

10.00 -10.50 En stödjande lärmiljö
Elinor Kennerö Tonner
, rektor, Källbrinkskolan i Huddinge

10.50 – 11.00 PAUS

11.00 – 11.30 Hur får vi elever med NPF att klara av att vara i skolan?
Jenny Kindgren, beteendevetare och utbildare vid Riksförbundet Attention

11.30 – 12.00 Från speciell till universell utformning
Daniel Östlund
, biträdande professor i pedagogik, Högskolan Kristianstad

12.00 – 12.15 Avslutning, Länsstyrelserna

VAR:
Digitalt möte via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 okt 2021

Kontakt