11 nov 2021 klocka 15.00 - 16.00

Från scenarier till förändring – verktyg för omställning på lokal och regional nivå

Illustrerad bild med två händer som håller i en glasskål som innehåller ett grönt träd, en grön gräsmatta och en blå himmel. 

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen. På detta webbinarium kommer resultaten från projektet ”Från scenarier till förändring” att presenteras.

Projektet syftar till att tillgängliggöra resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och att utveckla praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda för att driva omställningen på lokal och regional nivå – ett arbete som kräver gemensamma målbilder och processer som involverar många olika aktörer.

Medverkande:
  • Åsa Nyblom, miljösociolog och projektledare inom klimat och hållbara samhällssystem vid IVL Svenska miljöinstitutet.
  • Pernilla Hagbert, arkitekt och forskare inom hållbar omställning på KTH.

Föreläsningen är en del i en serie

Denna digitala föreläsning är en del i en serie av webbinar med tema energi och klimat. Du kan delta i en föreläsning - eller anmäla dig till alla. På vår samlingssida för webbinarserien hittar du alla föreläsningarna samlade.

Halländsk webbinarserie hösten 2021

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt