25 okt 2021 klocka 15.00 - 16.00

Bättre utnyttjande av tak och andra fasadytor för ökad solenergiproduktion

Det finns en stor potential att öka solenergiproduktionen om tak och fasadytor utnyttjas mer effektivt i såväl befintlig som ny bebyggelse. På webbinariet kommer det att diskuteras hur denna potential kan tillvaratas, exempelvis genom gestaltningshänsyn, olika verktyg och genom att utnyttja takytor på lagerlokaler.

Vidare kommer strategier och processer kring implementering av solenergiprogram i byggproduktion presenteras.

Medverkande:

  • Marja Lundgren, arkitekt och hållbarhetsstrateg White arkitekter
  • Charlotta Winkler, expert solenergiteknik WSP och industridoktorand Högskolan i Halmstad

Föreläsningen är en del i en serie

Denna digitala föreläsning är en del i en serie av webbinar med tema energi och klimat. Du kan delta i en föreläsning - eller anmäla dig till alla. På vår samlingssida för webbinarserien hittar du alla föreläsningarna samlade.

Halländsk webbinarserie hösten 2021

VAR:
Digitalt - länk skickas ut senare
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt