20 sep 2021 klocka 09.00 - 11.00

Våld i ungas relationer – hur ser det ut och hur kan vi motverka det?

förstasidan av handboken "våld i nära relationer"

Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i en nära relation, utsattheten bland flickor är högre än pojkar. Flickor är oftare utsatta för både fysiskt och sexuellt våld medan pojkar i större utsträckning varit utsatta för psykiskt våld. Att motverka killars våld mot tjejer är en förutsättning för att nå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Den 20 september bjuder Länsstyrelsen i Hallands län in till en digital föreläsning med Zandra Kanakaris, Generalsekreterare på 1000 Möjligheter. Zandra kommer ge oss en bild av hur våld i ungas relationer kan se ut, hur vi kan upptäcka, hur vanligt det är samt hur vi kan förebygga. Därefter följer en diskussion om hur vi tillsammans i Halland ska arbeta vidare med frågan.

Syfte: Att ge kunskap om våld i ungas relationer

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till politiker, chefer, yrkesverkssamma som arbetar med barn och unga och verksamma inom ideella organisationer.

Tid: 20 september 2021, klockan 09.00-11.00

Plats: Digitalt, länk till anmälda skickas ut några dagar innan konferensen.

Anmälan: Senast den 15 september 2021

Välkomna!

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt