24- 26 nov 2021 klocka 09.00 - 16.00

Regional samverkanskurs - inriktning strategisk planering

Fotografi på fem personer som sitter vid ett bord och  jobbar med stabsarbete på Länsstyrelsen.

Kan du se helheten? För att hantera en samhällsstörning på bästa sätt behöver vi ha förmågan att se helheten av vad som händer. Vilka behov uppstår i olika delar av samhället? Hur agerar vi utifrån behoven? Detta är en strategisk kurs i regional samverkan. Välkommen!

Den regionala strategin för samverkan vid stora olyckor och kriser i Hallands län uttrycker en gemensam vilja att skapa ett helhetsperspektiv på händelsen. Hur jobbar vi med samverkan utifrån totalförsvarets behov vid en höjd beredskap?

Deltagarna ska få en ökad förmåga att planera, leda och samordna insatser vid allvarliga händelser samt vid höjd beredskap.

Delmål

Deltagare ska genom aktivt deltagande:

  • föra utvecklande samtal om ledning och samverkan vid samhällsstörningar
  • få ökad förståelse för regional ledning och samverkan i enlighet med den regionala strategin för samverkan
  • få ökad förståelse för omfattning och ansvar enligt geografiskt områdesansvar samt verksamhetsansvar
  • få ökad förståelse för kommunikativa aspekter i samband större olyckor/händelser och samhällsstörningar
  • utveckla förmågan till samverkan vid en större händelse på strategisk nivå
  • ges möjlighet att träna sig i samverkan genom spel/diskussionsövningar
  • gemensamt diskutera begreppet samverkan för att nå samsyn på vad samverkan innebär i Hallands län
  • få ökad förståelse för hur samverkan kan ske under höjd beredskap.

Målgrupp

Personal som vill ha en bredare kunskap om andra organisationer och de samlade samhälleliga resurserna vid stora kriser i Hallands län. Personal som i sitt arbete har behov av att kunna leda och/eller samverka på kommunal/regional nivå.

Exempelvis personer som har en ledande roll inom sin stabsorganisation inom förslagsvis Polisen, räddningstjänster, kommuner, Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Regionen.

Likaså ingår SEVESO-företagens krisledning samt företag som identifierats i CBRN-projektet, Sjöräddning, El- och telebolagen, Transportstyrelsen (övriga myndigheter). En annan viktig målgrupp är privata företag/aktörer som kan ha en roll i krishantering.

Genomförande och kostnad

Kursen planeras att genomföras fysiskt i Halland med tre heldagar, 24-26 november. Detta är beroende av utvecklingen av pandemin. Vid behov kan Länsstyrelsen fatta beslut om digitalt genomförande av kursen.

Vid fysiskt genomförande av kursen kommer hela kostnaden, inklusive internatkostnad att delas lika mellan deltagare från den faktiska kostnaden. Eventuell rese- och traktamentsersättning betalas av anmälande myndighet. Vid återbud som lämnas senare än 6 veckor före kursstart kommer full andelskostnad att debiteras anmälande myndighet.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan deltagande organisationer ifall kursen blir fulltecknad.

VAR:
Meddelas närmas.
KOSTNAD:
Kostanden beror på om kursen blir fysisk eller digital
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt

Bengt Wijkström

Handläggare inom totalförsvar