21- 23 sep 2021 klocka 09.00 - 16.00

Regional samverkanskurs - operativ

Motorcykelolycka med räddningstjänst och ambulans. Bild från Mostphotos.

Vet du vad andra organisationer har för ansvar och hur de agerar vid en större olycka? Vill du få en tydlig bild över hur samhället fungerar vid en kris och vem som tar ansvar för vad? Då är denna kurs – Regional samverkan - operativ, något för dig!

Genom kursen Regional samverkan - operativ är målet att skapa goda kontakter mellan aktörer i Halland och öka kunskapen om hur vi bäst samverkar när det väl gäller. Genom deltagande i kursen ska deltagarna också få en utvecklad förmåga att planera, leda och samverka vid insatser. Kursen bygger på såväl föreläsningar som gruppdiskussioner utifrån scenarion. Genom aktivt deltagande förväntas deltagarna föra utvecklande samtal om samverkan och ledning, och målet med kursen är att stärka den regionala samverkan i Halland.

Målgrupp

Personal som i sitt arbete har behov att kunna leda och/eller samverka vid större insatser i länet. Exempelvis personal som operativt arbetar med att hantera olyckor och kriser:

  • Polisinsatschef, vakthavande och biträdande chef
  • Räddningstjänstens insatsledande befäl
  • Försvarsmaktens vakthavande, insatsledare och militär insatschef
  • Sjukvårdsledare, medicinskt ansvarig och sjukvårdsgrupp
  • Kommunikatörer, TiB (eller motsvarande)

Genomförande och kostnad

Kursen planeras att genomföras fysiskt i Halland. Detta är beroende av utvecklingen av pandemin. Vid behov kan Länsstyrelsen fatta beslut om digitalt genomförande av kursen.

Vid fysiskt genomförande av kursen kommer hela kostnaden, inklusive internatkostnad att delas lika mellan deltagare från den faktiska kostnaden. Eventuell rese- och traktamentsersättning betalas av anmälande myndighet. Vid återbud som lämnas senare än 6 veckor före kursstart kommer full andelskostnad att debiteras anmälande myndighet.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan deltagande organisationer ifall kursen blir fulltecknad.

VAR:
Meddelas närmare
KOSTNAD:
Beroende på om kursen blir fysisk eller digital
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt

Bengt Wijkström

Handläggare inom totalförsvar