05 maj 2021 klocka 10.00 - 12.00

Digital informationsträff om hedersrelaterat våld och förtryck

Illustration i blått av två kvinnor som håller om varandra.

Länsstyrelsen Halland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att bredda chefer och politikers kompetens inom området.

Det är viktigt att chefer och politiker involveras och får kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna ge medarbetare som möter den utsatta målgruppen rätt förutsättningar. När barn och unga får rätt hjälp och skydd så har det ofta funnits en fungerande samverkan mellan och inom olika myndigheter och organisationer. Syftet med insatsen är att öka kunskapen om den utsatthet som barn, unga och vuxna lever i och få förståelse för de utsattas sammanhang.

  • Hur uppmärksammar ni i er verksamhet hedersnormer och förtryck?
  • Vad kan ni göra mera för att ge stöd och hjälp till de som lever i hederskontext?
  • Hur jobbar ni strategiskt med dessa frågor?

Under år 2018 genomfördes en enkätundersökning vid högstadieskolor i Uppsala kommun. I undersökningen framkom det att 30 % av ungdomarna med föräldrar födda utanför Europa var oroliga för att de inte skulle få välja livspartner själv. Detta gäller både flickor och pojkar (TRIS 2018).

Konferensen sker i samverkan mellan Nationella kompetensteamet, länsstyrelserna i Halland och Östergötland

VAR:
Digitalt, länk mejlas ut till anmälda deltagare i god tid innan utbildningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt