22 apr 2021 klocka 13.00 - 16.00

Workshop gällande efterlevnaden av de allmänna råden

Pratbubbla med texten Fast jag har redan haft corona...

Länsstyrelsen bjuder till en digital workshop kring efterlevnaden av de allmänna råden som finns i samhället just nu.

Tid: Torsdagen den 22 april 2021 klockan 13.00 -16.00, via skype

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer och råd som har utfärdats för att minska smittspridningen av det virus som orsakar covid 19 efterlevs. Kommunernas rapportering till Länsstyrelsen är av yttersta vikt. Detta för att Länsstyrelsen ska få en uppfattning av hur efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs av allmänheten i Hallands län.

Syfte

Länsstyrelsen bjuder nu in till en workshop med berörda för att förbättra uppföljningen av efterlevnaden i länet.

Målgrupp

Länsstyrelsen föreslår att fem personer från varje kommuns geografiska område medverkar, det vill säga från kommunens egen organisation men även till exempel från näringslivet och civilsamhället.

Program

Länsledningen kommer att inleda workshopen, därefter kommer gruppdiskussioner att genomföras med olika frågeställningar. Workshopen kommer att innehålla tre 45 minuters- pass och med pauser emellan. Länsstyrelsen kommer att dela in anmälda deltagare i grupper.

Sista dag för anmälan om vilka personer som kommer att delta från varje kommun, Region Halland och Polismyndigheten är den 19 april 2021.


Välkomna!

VAR:
Digitalt via skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt