04- 05 maj 2021 klocka 09.00 - 15.30

Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Illustration i blått av två kvinnor som håller om varandra.

Länsstyrelsen Halland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper samt ta del verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Innehåll:

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
  • Information om lagstiftning på området.
  • Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor.
  • Fördjupat arbete i tvärsektoriella grupper utifrån fallbeskrivningar.

    Gemensam uppföljningsdag 10 november 2021 tillsammans med chefer och politiker.

MÅLGRUPP: Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

DATUM: 4–5 maj 2021, klockan 09.00 - 15.30

PLATS: Utbildningen sker digitalt. Länk kommer skickas ut till din e-postadress i god tid innan utbildningen.

NOTERA: För att få ta del av insatsens olika delar måste du medverka på grundutbildningen dag 1.

VAR:
Utbildningen sker digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt