15 apr 2021 klocka 09.30 - 15.30

Tillsynsvägledning om miljöfarlig verksamhet och IED samt samverkansmöte om massor och avfall

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Välkomna till tillsynsvägledning om miljöfarlig verksamhet och IED samt samverkansmöte om massor och avfall den 15 april 2021.

PROGRAM

9.30-12.00 Tillsynsvägledning IED
Inledning Per Leander
BAT-slutsatser och tillsyn av industriutsläppsverksamheter. IED-anläggningar inom avfalls-området. Nya BAT-slutsatser ytbehandling samt för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin. Kort om BAT-slutsatser för djurhållning.
Anna-Lena Olsson, Liselott Johansson, Lotta Schurmann, Göran Fagerström, miljövårdsenheten

Skicka gärna in frågor i förväg om IED och avfall till Anna-Lena Olsson, Länsstyrelsen.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Naturvårdsverket

13.00-14.00 Naturvårdsverket
Naturvårdsverket informerar om avfallsklassificering inriktad på jordmassor/förorenade jordar. John Lotoft, Naturvårdsverket

14.15-15.30 Miljösamverkan Halland
Samverkan och nätverk för handläggare som arbetar med avfall och massor. Länsstyrelsen redogör för sin syn på hantering av schaktmassor.
Varje kommun förbereder en kort presentation av aktuella frågor och framtida utmaningar (cirka 5 min per kommun) - rent generellt och mer specifikt inom området avfall och schaktmassor.
Gemensam diskussion och workshop.

Skicka gärna in diskussionsfrågor i förväg till Malin Andersson,
Miljösamverkan Halland.

Välkomna!

Länsstyrelsens miljövårdsenhet och Miljösamverkan Halland

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt