14 apr 2021 klocka 09.00 - 12.00

Regionala rådet för krisberedskap

Illustrerad bild över stabsarbete. 

Välkommen till 2021-års första träff med Regionala rådet. Träffen är digital.

Program

9.00 - Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen hälsar välkomna.

9.15 - Från storm till terror med en pandemi på vägen.

  • Ann Enander från Försvarshögskolan berättar om sin bok som handlar om människors reaktion vid kris. Vi ställer också frågan vad hon ser i människors reaktion kring pandemihanteringen som pågått i över ett år.

5 min paus

10.00 - Så ska gängen spräckas. Polisen som knäckte koden.

  • Ted Esplund, samordnare på Polisens nationella operativa avdelning om arbetet med att övervaka organiserad brottslighet. Ett arbete som tagit jättekliv i och med att myndigheten i ett europeiskt samarbete lyckats knäcka det krypterade kommunikationsverktyget Encrochat.

10 min paus

11.00 - Trygghet i samhället för att säkra tillit och demokrati.

  • Kim Nilvall, arbetar på Polisens nationella operativa avdelning, NOA, Kommunpolis Kenneth Mattsson och Therese Wallgren trygghetsstrateg på Halmstads kommun berättar om en förstudie till fördjupat medborgalöfte och trygghetsskapande arbete.

11.45 - Vad betyder lite blåst, om införandet av konsekvensbaserade vädervarningar.

  • Emilie Andersson beredskapshandläggare Länsstyrelsen i Hallands län berättar i korthet om det nya konsekvensbaserade vädervarningssystemet som träder i kraft den 14 april.

11.55 - Avslutning av Niklas Nordgren.

Målgrupp

Förmiddagen riktar sig till personer som arbetar med eller är engagerade i frågor inom krisberedskapen i Halland län.

VAR:
Skype, länk skickas ut till anmälda några dagar innan mötet
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt