23 apr 2021 klocka 09.00 - 15.00

Arbetet med barnrätt och föräldraskapsstöd i praktiken

Pappa och son i skogen

Länsstyrelserna bjuder in till en nationell fördjupningsutbildning med fokus på HUR föräldraskapsstödet kan utformas utifrån barnets rättigheter.

Enligt barnkonventionen ska föräldrarna få stöd att främja barns rätt till goda uppväxtvillkor samt fullgöra, förstå och klara av ansvaret för sitt barn. I det föräldraskapsstödjande arbetet är det viktigt att beakta barnets rättigheter, barnperspektivet och barnets perspektiv på föräldraskapsstöd för att insatser ska leda till barnets bästa.

Huvudsakliga fokuset under dagen kommer att vara workshops där du förväntas delta aktivt i diskussioner och dela med dig av erfarenheter och diskutera planer på framtida utvecklingsarbete för att stärka barnets rättigheter i föräldraskapsstödsarbetet. Delta gärna tillsammans med kollegor i samma verksamhet eller kommun.

Syftet med dagen: På den digitala utbildningen får du fördjupa dig i arbetet med att implementera barnets rättigheter inom föräldraskapsstödsarbetet.

Målgrupp: Personer som arbetar med föräldraskapsstöd och barnrätt i t ex kommunal verksamhet, regionens verksamhet, familjecentraler, idéburen sektor mm.

Praktisk information: Det är kostnadsfritt att delta. Vid stort intresse kommer länsstyrelserna att förbehålla sig rätten att prioritera deltagande från verksamheter med flera anmälda.

Förberedelse: Du förväntas ha tagit del av föreläsningen med Åsa Ekman som finns i denna länk (MFoF) Länk till annan webbplats..

09.00 Inledning av Länsstyrelserna

09.10 Maskrosbarn

09.25 BRIS

09.40 Frågestund

09.50 Paus

10.00 Föreläsning och workshop om barnrätt och föräldraskapsstöd, Åsa Ekman, konsult om barnets rättigheter

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning, Åsa Ekman

14.00 Barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser, MFoF och Jönköpings Universitet

14.40 Goda exempel på verksamheter som arbetar med barnrätt och föräldraskapsstöd

15.00 Dagen avslutas

Anmäl dig

Anmälan till utbildningen sker på Länsstyrelsen i Skånes webbplats via länken nedan. Sista anmälningsdag är den 9 april.

Anmäl dig till utbildningen

VAR:
Digital utbildning via Zoom. En länk skickas ut en vecka innan utbildningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 apr 2021

Kontakt