28 apr 2021 klocka 08.30 - 16.00

Digital utbildningsdag om krisstöd

Motorcykelolycka med räddningstjänst och ambulans. Bild från Mostphotos.

Bild från Mostphotos.

Länsstyrelsen, Region Halland och kommunerna i länet ordnar en gemensam utbildning om krisstöd inom ramen för POSOM och PKL. Utbildningen sker digitalt, länk till kursen skickas ut senare till de som anmält sig.

Vi kommer att få lyssna på Per-Olof Michel som är läkare med specialistexamen i psykiatri och är docent i katastrofpsykiatri. Han kommer att föreläsa grunderna inom psykotraumatologi och praktiskt krisstöd i form av psykologisk första hjälp (PFH). Under dagen kommer det finnas tid för reflektion och diskussion i digitala grupprum.

Syfte

Syftet med dagen är att stärka vår gemensamma förmåga att ge krisstöd genom att dela erfarenheter och stärka relationerna mellan personer som arbetar med krisstöd i länet.

Målgrupp

Stödpersoner och ledningsgrupp samt samordnare för POSOM och PKL samt representanter från trossamfund, Polismyndigheten och andra berörda organisationer.

Program för dagen

08:30-09:00 Uppkoppling till mötet

09:00-12:00 Inledning

Gemensam grundutbildning

Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om POSOM:s och PKL:s uppdrag och samverkan kring krisstöd och krisberedskap i Hallands län.

Per-Olof Michel

Föreläsning och gruppdiskussioner i syfte att stärka deltagarnas förmåga att stödja drabbade efter allvarliga händelser genom att beskriva:

  • Grunderna inom psykotraumatologin.
  • Hur praktiskt krisstöd kan genomföras genom Psykologisk första hjälp.
  • Kort om hur insatsrelaterad stress kan motverkas.

12:00-13:00 Lunch

13:00-16:00 Fortsättning på förmiddagens föreläsning och gruppdiskussioner.

 

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan.

VAR:
Digital, länk till kursen skickas ut efter anmälan
KOSTNAD:
Kostnadfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt