12 mar 2021 klocka 09.30 - 11.30

Videoseminarium om dagsljus i bebyggelse

Bild från: ACC Glas och Fasadkonsult AB och BAU, Paus Rogers

Välkommen till Länsstyrelsens videoseminarium om dagsljus i bebyggelse.

Bakgrund: Förtätning av befintliga bostadsmiljöer, hög exploateringsgrad samt högre hus placerade närmare varandra riskerar minskad tillgång till dagsljus inomhus.

Syfte: Öka kunskapen om dagsljus i bland annat bostadsbebyggelse.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till handläggare inom kommunerna i Hallands län samt övriga i mån av plats.

Tid: 12 mars kl 9.30- 11:30

Plats: Seminariet sker som videomöte via Skype

Anmälan: Senast den 5 mars eller när maxantal är uppnått via nedan formulär. Antalet är begränsat.

Skypelänk skickas ut via e-post dagarna innan mötet efter den ordning som anmälan kommer in.

Presentation av föredragshållare

Arne Lowden
Arne arbetar som sömn- och stressforskare och hans forskningsprofil är "dygnsrytm, lättbeteende, och sömn" på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Arne är också verksam som lärare och har aktivt deltagit i flera konferenser, nationellt och internationellt. Arne är en av huvudförfattarna bakom Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse i inomhusmiljö ”Ljus och hälsa”

Paul Rogers
Paul är arkitekt och dagsljusspecialist som leder ett team av dagsljusspecialister på ACC Glas och Fasadkonsult. Han är huvudförfattare i två forskningsprojekt hos SBUF avseende dagsljus i befintliga byggnader samt Sweden Green Building Councils och Svanen Miljömärkning utsedda expert på dagsljus. Han har också deltagit i SIS arbete med den gällande europeiska dagsljusstandarden CEN 17037:2018

Gunilla Fagerström
Gunilla är arkitekt och arbetar på enheten för Tekniska egenskaper vid Boverket med bl a dagsljusfrågor.

Program

09:30 Kort inledning
Cecilia Engström, länsarkitekt

Information från rapporten ”Ljus och hälsa” och aktuellt forskningsläge.
Arne Lowden, docent Stockholms universitet

Föreläsning ”Dagsljus-allt du behöver veta” bl a om dagsljusregler, olika sätt att mäta dagsljus, dagsljus i planering
Paul Rogers, arkitekt, ACC Glas och Fasadkonsult

10:20-10.25 KORT PAUS

Forts Föreläsningen ”Dagsljus-allt du behöver veta”

Vad händer på Boverket med dagsljusfrågorna?
Gunilla Fagerström, arkitekt vid Boverket

Slutsatser av några rättsfall
Dag Rundegren, länsstyrelsen

Frågor och sammanfattning
Dag Rundegren, Josefine Carlsson, Cecilia Engström, Länsstyrelsen

11:30 Avslutning
Cecilia Engström, länsarkitekt

Tider är preliminära. Frågor i chatten samlas upp och ställs till föredragshållarna under och efter föredragen.

Efter seminariet kommer även en uppföljning med enkla frågor att skickas ut.

Underlag från seminariet

Nedan kan du ta del av underlaget från seminariet i två veckor:

Arne Lowden presentation Pdf, 2.7 MB.

Paul Rogers presentation Pdf, 16.2 MB.

Gunilla Fagerströms presentation Pdf, 1.6 MB.

Dag Rundegren presentation Pdf, 1.8 MB.

Frågor och svar från dagen Pdf, 214.7 kB.

VAR:
Via videolänk från Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt