26 jan 2021 klocka 09.30 - 15.00

Digital kurs i att starta livsmedelsverksamhet

Bagare med vit bagarrock med en deg på bordet. 

Länsstyrelsen erbjuder utbildning för dig som vill veta mer om livsmedelssäkerhet och livsmedelslagstiftning eller vad du ska tänka på i utformningen och planeringen av din livsmedelslokal och vilka tillstånd som behövs.

Syfte: Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelslagstiftningen. Vilka tillstånd som behövs, vilken kontrollmyndighet som är aktuell och vad du behöver tänka på i utformningen av din livsmedelslokal med tanke på flöden och val av olika material på väggar, golv och inredning.

Målgrupp: Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet. Kursen har allmän inriktning och vänder sig till alla olika typer av företag.

Kursledare: Johanna Eriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logotype
VAR:
Digitalt via Skype. Egen dator med högtalare eller hörlurar krävs. Samt att Skype är installerat på datorn före utbildningen.
KOSTNAD:
400 kronor exklusive moms för utbildning och material.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt