20 jan 2021 klocka 13.00 - 16.00

BoTryggt2030 - webbseminarium

Upplyst vägg i centrala Halmstad, under en mörk kväll. 

Fotograf Johan Adermalm

Onsdagen 20 januari arrangerar Länsstyrelsen i Hallands län i samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige ett webbseminarium där länets kommuner och andra aktörer får kunskap i hur säkra och trygga livsmiljöer kan planeras och skapas genom utformningen av den fysiska miljön.

Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc. görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor. Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet.

Innehåll

Med utgångspunkt i handboken BoTryggt2030 presenteras kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FNs globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering. Det gäller särskilt mål 11 (Hållbara städer och samhällen) som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Dessutom fördjupar vi oss i de teoretiska principerna i BoTryggt2030, checklistorna och hur dessa kommer till användning i praktiken.

Målgrupp

Politiker, stadsplanerare, arkitekter, brottsförebyggare, bostadsföretag och andra i länet som på olika sätt arbetar med fysisk utformning där brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor ska beaktas.

Tid

20 januari 2021, kl. 13.00 -16.00.

Program för eftermiddagen

13.00 Introduktion

13.10 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen

13.30 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering

14.00 Paus

14.05 Att jobba med BoTrygg2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor

14.40 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets och trygghetsarbetet

15.00 Paus

15.05 Workshop: praktiska exempel

15.45 Avslutande diskussion

16.00 Slut på webbkonferensen

Föreläsare

Dr. Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare/Forskare på Stiftelsen Tryggare Sverige

Vill du veta mer om BoTryggt2030? Se www.botryggt.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Stiftelsen Tryggare Sverige info@botryggt.se eller 08-29 20 00

VAR:
Digitalt via Teams. Du som är anmäld kommer att få en länk för deltagande utskickad via e-post innan seminariet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt