06 nov 2020 klocka 09.00 - 15.00

Digital stålhandläggarträff

Kvinna med både mobil och dator i händerna samtidigt

Välkommen till länsstyrelsernas digitala stålhandläggarträff.

Målgrupp

Träffen riktar sig till handläggare på länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Jernkontoret.

Program

09:00-09:30 Välkomna!
Genomgång av programmet och praktiska frågor. Deltagarna presenterar sig.

09:30-10:15 Jernkontoret informerar om aktuella frågor.

10:15-10:45 PAUS
Efter pausen fortsätter enbart länsstyrelserna och Naturvårdsverket med resten av programmet.

10:45-12:00 Samarbetsytan och aktuella frågor i respektive län.
Frågor som handläggare vill ta upp på mötet skickas till annalena.k.olsson@lansstyrelsen.se så sammanställs dessa och skickas ut före mötet.

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:00 Fortsättning med aktuella frågor

14:00-14:30 PAUS

14:30-15:00 Sammanfattning och avslutning, nästa handläggarträff.

VAR: Mötet hålls via Skype. Länk till Skypemötet skickas ut till anmälda deltagare senast den 2 november 2020. Hör av er om ni inte fått länken då. En deltagarlista skickas ut till er som anmält er före mötet.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt