22 okt 2020 klocka 12.30 - 16.00

Avslutande symposium i projektet; Omställning till cirkulär ekonomi - Hur kan lantbrukssektorn bidra?

fält med solrosor i vackert ljus från en solnedgång

Där vi har arbetat med aktörssamverkan i Falkenbergs kommun för att fånga biogasens alla värden. Inbjudan till både tidigare deltagare och nya intresserade.

12:30 Välkommen och kort introduktion av projektet

Marie Mattsson, Högskolan i Halmstad

12:35 Cirkulär Ekonomi: möjligheter och trender med fokus på cirkulärt och regenerativt lantbruk

Tobias Jansson, föreläsare och omvärldsanalytiker

13:30 Kalmars arbete för att stärka utvecklingen inom biogas

Elvira Laneberg, miljöutvecklare Kalmar kommun

14:00 Fika

14:15 Vessige biogas: resan från tanke till handling

Styrelseledamot i Vessige Biogas ek för

14:30 Energi- och Klimat-strategi samt Klimatklivet

Länsstyrelsen i Halland

14:45 Resultat från projektet och hur vi kan gå vidare, feedback och diskussion

Högskolan i Halmstad

16:00 Avslut

VAR: Högskolan i Halmstad, lokal: S-4057. Observera att möjlighet att delta digitalt finns. Ange detta vid anmälan

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig (notera max antal 50 personer på plats)

Kontakt