10 nov 2020 klocka 09.00 - 14.30

Arbetsmarknad och funktionshinder
- Vägar framåt för stärkt kompetensförsörjning

Länsstyrelserna i Blekinge, Halland och Skåne bjuder in till en webbsänd konferens om arbetsmarknad och rekrytering med utgångspunkt i den nationella funktionshinderspolitiken.

Dagen riktar sig till dig som är chef, politiker, strateg, verksamhetsutvecklare eller HR-personal som arbetar med eller är intresserad av kompetensförsörjning, rekrytering eller personalfrågor. Under dagen får du ta del av kunskap och goda exempel på konkreta arbetssätt för att säkerställa mångfald och en bredd av kompentenser – en hållbar arbetsmarknad.

Konferensen är webbaserad och kommer att livesändas via zoom. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till våra föreläsare som besvaras i slutet av dagen. En kort tid innan konferensen kommer en länk att skickas till din mejladress. Koppla gärna upp dig i god tid. Det är bra om du har möjlighet att ladda ner zoom i förväg, men det går att delta ändå.

Anmäl dig

Program för dagen


9.00 Teknisk uppstart

9.15-9.30 Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Länsstyrelserna välkomnar och berättar kort om arbetet med regeringens nationella mål för funktionshinderspolitiken.

9.30-10.15 En nulägesbeskrivning av situationen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden
Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige

10.15-10.30 Paus

10.30-11.15 Arbetsförmedlingens arbete med personer med funktionsnedsättning. Lotten Moberg, Arbetsförmedlingen

11:15 – 12:05 Fler vägar in – Breddad rekrytering. Goda exempel från Skövdes kommun. Peter Lidström, projektledare Fler vägar in, Skövde kommun

12.05-13.00 Lunchpaus

13.00-13.45 Universell utformning av arbetsplatser.
Ska vi göra verklighet av ett långsiktigt hållbart arbetsliv måste vi bättre ta tillvara människors förmågor och olikheter. Arbetsplatser behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande för alla. Daniel Hjalmarsson, Akademikerförbundet SSR

13.50-14.20 Panelsamtal
Experterna från dagen svarar på deltagarnas frågor och diskuterar utmaningar kring och lösningar för en inkluderande arbetsmarknad och hållbar kompetensförsörjning.

14.20-14.30 Summering och avslut av dagen

VAR: Konferensen är webbaserad och kommer att livesändas via zoom.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt