07 okt 2020 klocka 09.30 - 12.00

Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap

illustrerad bild över ett samhälle

Välkomna att delta på en spännande förmiddag om samhällsskydd och beredskap. Med oss har vi en rad intressanta personer som ska ge oss inblick och inspiration i vårt arbete. Denna gång med fokus på omvärldshot och informationspåverkan.

Höstens regionala råd genomförs digitalt. Alla anmälda kommer att få en länk med instruktioner för hur ni deltar efter att anmälningstiden gått ut.

Vår dag inleds med en presentation från Maria Rickardsson om hur Sveriges Radio arbetar som beredskapskanal och hur de ser på oss aktörer vid en samhällsstörning. Sedan får vi höra Anton Lif, som var med och startade upp Försvarsmaktens Psyops-förband om vad som händer med informationspåverkan.

Efter det tar en av landets försvarspolitiska experter Annika Nordgren Christensen vid och ger oss en inblick i det kommande försvarsbeslutet.

Vi ska också få lyssna till Malcolm Dixelius som arbetat som SVTs Moskva-korrespondent i många år. Han kan berätta för oss om hur läget är i Ryssland och hur landet ser på sin omvärld denna pandemihöst.

Avslutningsvis kommer Sofia Frindberg, insatsledare vid Räddningstjänsten i Laholm ge oss en återblick från arbetet med de höga flödena i februari. Mycket vatten har flutit under broarna sedan dess men det var en stor händelse som påverkat vår beredskap mycket.

Vi genomför mötet digitalt för att inte bidra till en smittspridning. Vi kan dock inte garantera ett helt Corona-fritt möte men förhoppningsvis ska vi kunna blicka framåt till en tid efter pandemin. Inbjudan är bara öppen för medarbetare inom krisberedskap. Särskild inbjudan har skickats ut.

VAR: Digitalt länk kommer efter anmälan

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt