02 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Digitalt dialogmöte om skog

Utsikt över ett halländskt skogslandskap i höstfärger. 

Hur får vi rätt trädslag på rätt plats i den halländska skogen? Skogsägare, skogliga tjänstepersoner och andra som har intresse och inflytande över skogsbeståndens utseende är välkomna till ett digitalt möte där vi fritt diskuterar olika aspekter på ståndortsanpassning.

Program

Karin Hjelm, universitetslektor och docent i skogshushållning vid SLU, kommer att prata om landskapsperspektivet på ståndortsanpassning.

Göran Örlander, senior rådgivare på Södra skogsägarna, som i år mottagit Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens guldmedalj för sitt bidrag till skogsforskning och skogsskötsel, pratar om ståndortsanpassning på en praktisk nivå.

Vi kommer att ha gott om tid att ställa frågor till föreläsarna och även till att i mindre grupper diskutera ståndortsanpassning i olika perspektiv.

Mötet är kostnadsfritt och är en aktivitet inom Hallands regionala skogsprogram.

www.skogsprogramhalland.selänk till annan webbplats

Om du har svårt att delta vid detta möte under dagtid vill vi gärna veta detta så ser vi över möjligheterna att hålla liknande möte på kvällstid. Skicka ett mail till Annica Lindén, kontaktinformation längst ned på sidan.

Praktisk information

Mötet pågår mellan klockan 9.00-12.00, avstämning av teknik från klockan 8.30.

VAR: Digitalt möte över Skype

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt