28 okt 2020 klocka 08.30 - 12.10

Utbildning om vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen i praktiken

Barn som leker

Välkommen till Länsstyrelsens halvdagsutbildning om vägledning vid tolkning och tillämpning av barnrättslagen i praktiken.

Syftet med utbildningen är att stödja och vägleda jurister, chefer och nyckelpersoner i sitt arbete med tolkning och tillämpning av bestämmelserna i barnrättslagen.

Förhoppningen är att dessa professioner kommer att ha ökad kunskapsbas för att vägleda vidare kollegor vid tolkning och tillämpning av barnrättslagen samt bidra till att stärka institutionella kapaciteten att arbeta barnrättsbaserat på kommunal och regional nivå.

Dagens föreläsare

Föreläsare är Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds Universitet. Titti har forskat och undervisat i barnrättsliga spörsmål i 25 år, särskilt avseende kommuners och regioners åtaganden inom vård och omsorg. Hon har också erfarenhet av arbete vid förvaltnings-domstol och har varit expert för Barnombudsmannen i sex år.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till jurister, chefer inom myndighetsutövande verksamheter och andra nyckelfunktioner inom barnrättsuppdraget som är verksamma i kommuner och regionen.

Tid och plats

Tid: 28 oktober 2020, klockan 08:30-12:10

Plats: På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer konferensen att anordnas digitalt. Du som är anmäld kommer att få en länk för deltagande utskickad.

Anmälan: Senast den 22 oktober via nedan formulär

Program

08:30 – 08:45 Inledning Landshövding Brittis Benzler

08:45-10:30 Föreläsningen: Hur går man tillväga för att tolka och tillämpa barnkonventionen i praktiken?

Deltagarna kommer att få metodmässig vägledning för att tolka och tillämpa barnkonventionens sakartiklar vid olika myndighetsutövnings- och utvecklingsarbete. Utgångångspunkten är den vägledning som regeringen har tagit fram (Ds 2019:23). Metodmässigt vägledning med praktiska exempel från olika förvaltningsområde inom kommun och region.

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds Universitet

10:30-10:45 Paus

10:45 -11:45 Workshop - tillämpningsdileman i olika rättsområden
Genom interaktiv workshop hanteras tolknings- och tillämpningsdileman som kan uppkomma inom olika rättsområden. Det kommer att finnas möjlighet till praktiska övningar kring prövning av barnets bästa, barnets rätt till delaktighet och inflytande baserat på några särskilt viktiga kommunala verksamheter (socialtjänst, utbildning och samhällsplanering).

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet

11:45 -12:00 Barnrättsbaserat arbetssätt

Länssyrelserna har tagit fram ett metodstöd för rättighetsbaserat arbetssätt som kan användas i kommuners och regioners utvecklingsarbete för att främja barnkonventionen i vardagen.

Urszula Hansson, särskild sakkunnig inom jämställdhet och mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen i Hallands län.

12:00-12:10 Sammanfattning och avslutning

VAR: Digitalt, länk skickas ut separat

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt