12- 19 nov 2020 klocka 08.30 - 16.30

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken 12 och 19 november

gröna och röda tomater på en kvist

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten.

Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Tvådagars utbildning torsdag den 12 och 19 november 2020 på Laxbutiken i Heberg.

Kurserna och rådgivningen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen i Hallands län och Anticimex. Fler kurser kommer att anordnas efter hand.

Lär dig arbeta med HACCP principerna

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är på två dagar och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll:

 • Introduktion i HACCP.
 • Faror i livsmedelshantering.
 • Inledande HACCP-arbete.
 • Faroanalys och riskvärdering.
 • Inledande HACCP-arbete.
 • Identifiering av kritiska styrpunkter (CCP).
 • Gränsvärden och övervakning.
 • Korrigerande åtgärder.

Rådgivning kring HACCP principerna på din anläggning


Kursinnehåll:

 • Genomgång av företagets HACCP.
 • Råd och tips om hur man kan förbättra sin HACCP.
 • Uppdatering av aktuell plan för företagets HACCP.
 • Intyg på utförd revision– och valideringsrapport på den aktuella HACCP-planen med eller utan avvikelser.

Diplom vid godkänd HACCP-plan vid aktuellt datum

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logotype

VAR: Laxbutiken i Heberg.

KOSTNAD: 1 200 kronor exklusive moms för material, diplom, mat under dagarna.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt