23 sep 2020 klocka 13.00 - 14.00

Inbjudan till inspirations- och informationstillfälle om verktyget ”Tryggare skola”

Kläder som hänger på sina platser i en skolkorridor

Länsstyrelsen i Hallands län tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till ett inspirations- och informationstillfälle om den nya handboken och verktyget ”Tryggare skola”.

”Tryggare skola” har utvecklats av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge och är ett verktyg som syftar till att systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Målet är att skolor ska vara säkra och trygga platser för de som vistas och verkar där och verktyget lyfter såväl fysiska som psykosociala orsaker till brott och otrygghet och hur dessa kan förebyggas i skolmiljön.

Syfte: Syftet är att inspirera och informera om verktyget ”Tryggare skola” för att erbjuda skolor och dess huvudmän ett verktyg som på ett systematiskt och kunskapsbaserat sätt kan hjälpa dem hantera de utmaningar inom säkerhet och trygghet som många skolor står inför.

Målgrupp: Inspirationstillfället riktar sig till de aktörer som på direkt eller indirekt sätt har möjlighet att påverka skolors inre och/eller yttre fysiska miljö, alternativt den psykosociala arbetsmiljön. Det inkluderar skolledare, stadsplanerare, personal inom elevhälsa, pedagoger, vaktmästare, poliser, fastighetsförvaltare, brottsförebyggare, trygghetssamordnare och socialsekreterare.

Tid: 23 september 2020, kl. 13:00 -14:00

Plats: Inspirationstillfället anordnas digitalt antingen via Skype eller Teams. Du som är anmäld kommer att få en länk för deltagande utskickad via e-post tillsammans med handboken ”Tryggare skola” någon dag innan 23 september.

Anmälan: Senast den 17/9–2020 via formulär längre ner på denna sida.

VAR: Digitalt, länk skickas ut till deltagare som är anmälda.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt