28 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Utrymningsövning Kunskapens hus

Utrymningsskylt. 

Vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen är det viktigt att kunna utrymma för att skydda de som befinner sig inom ett riskområde. För olika typer av händelser finns därför utrymningsplaner. I höst ska en sådan plan övas.

Marks kommun ingår i kärnenergiberedskapen i händelse av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. Där de har till uppgift att upprätta är en utrymningsplats för evakuerade människor i beredskapszonerna omkring Ringhals. Syftet med övningen är att lära sig mer om vilka planer som finns och hur vi förbereder oss för en storskalig utrymning

Målgruppen för övningen är säkerhetssamordnare, säkerhetschefer och personal med liknande arbetsuppgifter. Särskild inbjudan har gått ut.

VAR: Kunskapens hus, Skene Marks kommun

KOSTNAD: kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt