20 okt 2020 klocka 09.30 - 12.00

Tillsynsvägledning – yrkesmässig hygienisk verksamhet

Professionell tatuerare gör en tatuering med handskar på.  

Länsstyrelsen i Hallands län bjuder in handläggare vid kommunens miljökontor till tillsynsvägledning tisdagen den 20 oktober klockan 9.30 till 12.00. Träffen är digital.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. För yrkesmässig hygienisk verksamhet är tillsynsmyndigheten den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Program

9.30 -9.40 Inledning.

9.40 -10.30 Yrkesmässig hygienisk verksamhet inklusive frågestund. Socialstyrelsen; Maria Bomark och Anna Rosner.

10.30 -10.45 Paus.

10.45 -12.00 Aktuella vägledande domar inklusive frågestund. Länsstyrelsens jurister; Idakarin Bladh och Peter Jupén.

Om någon har en särskild juridisk fråga eller undrar något rörande tolkningen av en viss dom, så får hen gärna framföra det senast en vecka innan mötet.

Digital träff

Vägledningen kommer att hållas via Skype.

Länk till Skypemötet skickas ut till de som anmält sig, senast torsdagen den 15 oktober 2020. Hör av er om ni inte fått länken då.

Förhållningsregler vid Skypemötet

  • Ljudet på din mikrofon ska vara avstängd.
  • Om du har en fråga – skriv ditt namn i konversationsfältet – så meddelar vi när du får ordet.

VAR: Digital via Skype

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt