15 sep 2020 klocka 10.30 - 15.00

Jordhälsan - hur kan vi göra den ännu bättre?

En utsträckt hand som håller i en daggmask. 

Det är jorden vi lever av. Att jorden är vid god hälsa är helt avgörande för en god och uthållig produktion. Följ med ut i fält hos Martin Ivarsson på Stommen.

Under träffen ska vi studera vad man kan göra för att gynna livet i marken, och hur marklivet påverkas av olika grödor och olika jordar. På Stommen finns cirka 85 mjölkkor och produktionen har varit ekologisk i ett 20-tal år. Växtodlingen är huvudsakligen vall och spannmål, men på ägorna finns även grönsaksodling.

Hanna Williams, mark/växt-agronom med inriktning på markvetenskap och jordhälsa, börjar med ett föredrag och tar oss sedan med på en rundvandring där vi studerar marklivet på olika fält och olika grödor.

Hanna har i sitt examensarbete arbetat med att analysera jordhälsan på 20 skånska gårdar, och arbetar nu bland annat med att föreläsa och utbilda i ämnet. Kanske lyssnade du till Hanna på Berte gård i januari? Nu har du chansen att studera ämnet jordhälsa lite mer i praktiken. Vi avslutar dagen med att Martin visar betesförsöket med vårsådd höstråg och vallinsådd.

Vi bjuder på en enkel lunch! Begränsat antal platser, max 30 deltagare.

Hanna Williams

Hanna Williams, mark/växt-agronom.

Om coronaläget förvärras kan träffen komma att ställas in med kort varsel.

VAR: Stommens gård i Köinge

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Martin Ivarsson

Stommens gård