29 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Konferens om funktionshinderspolitiska arbetet

Länsstyrelsen i Hallands län i samarbete med Myndighet för delaktighet (MFD), Region Halland och Halmstads kommun bjuder in till halvdagsseminarium om funktionshinderpolitiska arbetet i Halland. Du får bland annat vägledning kring hur kommuner kan jobba med att utveckla och genomföra funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Syfte: Tanken med seminariumet är att öka kunskapen kring, och få ta del av MFD:s metodstöd för att genomföra funktionshinderspolitiska arbetet i kommuner och regionen.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till politiker och tjänstepersoner som har ansvar inom funktionshinder/tillgänglighetsfrågor i kommuner och regionen samt representanter från funktionshindersråden.

Tid: 29 september 2020, klockan 09:00-12:00

Plats: På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer konferensen att anordnas digitalt. Du som är anmäld kommer att få en länk för deltagande utskickad.

Anmälan: I formuläret nedan senast den 22 september 2020

Övrigt: Hör av dig om du har övriga tillgänglighetsbehov.

Program

09:00 – 09:05 Inställelsetid

09:05 – 09:15 InledningBrittis Benzler, Landshövding, Länsstyrelsen i Hallands län

09:15 – 09:45 Arbetet med tillgänglighet och delaktighet – hur går det för Halland? Romina Ramos, utredare, Myndigheten för Delaktighet (MFD)
Samtliga kommuner från Halland och regionen samt andra myndigheter medverkade i MFDs årliga uppföljningen av genomförandet av funktionshinderpolitiken 2019. Syfte med uppföljning var att kartlägga hur myndigheter, kommuner och regioner arbetar övergripande och systematiskt med funktionshinderfrågor och vad vi har kvar att göra. MFD presenterar resultatet.

09:45- 10:15 Diskussion och reflektion och Paus

10:15 – 11:15 Metodstöd för att utveckla strategier och planer
Pedro Landfors, utredare och Romina Ramos, utredare, Myndigheten för Delaktighet (MFD). Myndigheten för delaktighet har tagit fram metodstöd för kommuner och regioner i arbetet med att utveckla funktionshinderspolitiska strategier och planer. MFD guidar genom metodstödet.

11:15 -11:45 Frågestund, diskussion och reflektion

 

Kontakt och organisatörer:

Tirtha Rasaili, Samordnare MR, Länsstyrelsen i Hallands län, Tel: 010-224 32 61,

E-post: tirtha.rasaili@lansstyrelsen.se

Yvonne Danielsson, Region Halland, Tel 070-519 48 38

E-post: Yvonne.Danielsson@regionhalland.se

Monica Svensson, Halmstads kommun, Tel: 035-13 78 48

E-post: monica.svensson@halmstad.se

VAR: Digital

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt