01 sep 2020 klocka 13.00 - 16.00

Genomgång och presentation
av narkotikaspår i Hallands avloppsvatten

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

För att veta hur mycket narkotika som används i de halländska kommunerna samt var i länet bruket finns, har prover på avloppsvattnet genomförts under flera år. Nu ges en samlad presentation av provtagningar från 2017-2019, där både bruk/missbruk och såväl som miljöperspektivet är viktigt.

Ett samverkansarbete gör det möjligt och där resultatet är intressant och relevant för många.

Resultatet är också ett viktigt underlag för att följa utvecklingen av bruk av narkotika i hela länet och på samtliga orter. Det är en pusselbit som kompletterar statistik, befintliga data och undersökningar som bygger på anmälningar, gripande, vårdande eller i självskattningsunderlag. Underlag som är viktiga och med hjälp av resultaten från avloppsmätningar får vi en ännu bättre och större kunskap om vad, var och när narkotika används.

Välkomna till en genomgång och presentation av narkotikaspår i Hallands avloppsvatten!

VAR: Högskolan i Halmstad, Bertlingssalen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt