22 sep 2020 klocka 09.00 - 15.30

Temadag om prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om ämnet, dels människohandel för sexuella ändamål men även människohandel med arbetskraft. Temadagen riktar sig till civilsamhället, kommuner, polis, delar av hälso-och sjukvård, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Konferensen kommer att anordnas digitalt på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Anmälda kommer att få en länk till live-sändningen utskickad till angiven e-post några dagar innan konferensen.

Varmt välkomna!
Helena Strömdahl, handläggare alkohol- och tobakstillsyn
Stefan Borgman, samordnare brottsförebyggande arbete
Sigun Lilja, samordnare våld i nära relationer
Lizette Karlsson, integrationssamordnare

VAR: Konferensen kommer att anordnas digitalt på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anmälda kommer att få en länk till live-sändningen utskickad till angiven e-post några dagar innan konferensen.

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig


Program

9:30-9:45 Inledning

9:45-10:45 Föreläsningen om människohandel för sexuella ändamål, prostitution
föreläsare Åsa Ekman, länskoordinator i Västra Götalands och Hallands län

10:45-11:00 Paus

11:00-12:00 Polisens arbete
Sara Svensson och Andreas Salsborn från människohandelsgruppen, Polisregion väst

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Hur jobbar åklagarmyndigheten?
Föreläsare: Thomas Ahlstrand, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

14:00-14:15 Fika

14:15-15:15 Vilket uppdrag har Migrationsverket gällande dessa områden?
Eva Norstedt, Migrationsverket

15:15-15.30 Avslutning

Kontakt