22 sep 2020 klocka 09.00 - 15.30

Temadag om prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om ämnet, dels människohandel för sexuella ändamål men även människohandel med arbetskraft. Temadagen riktar sig till civilsamhället, kommuner, polis, delar av hälso-och sjukvård, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Om konferensen inte går att genomföra fysiskt på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer den att anordnas digitalt.
Ni som är anmälda kommer då att få en länk för deltagande utskickad.

Varmt välkomna!
Helena Strömdahl, handläggare alkohol- och tobakstillsyn
Stefan Borgman, samordnare brottsförebyggande arbete
Sigun Lilja, samordnare våld i nära relationer
Lizette Karlsson, integrationssamordnare

VAR: Halmstad teater, Fredsgatan 5, Halmstad

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri (för- och eftermiddagsfika ingår men lunch tas på egen hand)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 sep 2020

Anmäl dig


Program

09:00 Registrering, kaffe & mingel

09:30-10:30 Föreläsningen om människohandel för sexuella ändamål, prostitution
föreläsare Åsa Ekman, länskoordinator i Västra Götalands och Hallands län

10:30-10:45 Paus

10:45-11:45 Polisens arbete
Föreläsare representant från människohandelsgruppen, Polisregion väst

11:45-13:00 Luch på egen hand

13:00-14:00 Hur jobbar åklagarmyndigheten?
Föreläsare: Thomas Ahlstrand, Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

14:00-14:20 Fika

14:20-15:15 Vilket uppdrag har Migrationsverket gällande dessa områden?
Eva Norstedt, Migrationsverket

15:15-15.30 Avslutning

Kontakt