23 sep 2020 klocka 08.30 - 16.00

Barnrättsutbildning med Susann Swärd

Barn med armarna upp i luften

Välkommen till barnrättsutbildning som riktar sig till dig som arbetar med föräldraskapsstöd.

Om det i höst fortfarande finns restriktioner i samband med Corona-viruset kan utbildningen eventuellt bli webbaserad. Vi håller er informerade.

Att erbjuda föräldrar stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att undvika ojämlikhet och skapa positiva förutsättningar för barn och unga. Därför är barnkonventionen en grundläggande utgångspunkt i den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Enligt barnkonventionen ska föräldrar få stöd att främja barns rätt till goda uppväxtvillkor samt fullgöra, förstå och klara av ansvaret för sitt barn. I arbetet med att stödja föräldrar är det viktigt att beakta barnets perspektiv för att insatser ska leda till barnets bästa.

Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland och länets kommuner har i samverkan tagit fram broschyren Barns rättigheter och föräldrars ansvarlänk till annan webbplats. Denna ska ses som ett redskap i arbetet med att lyfta in barnrättsfrågan i föräldraskapsstödsarbetet.

SYFTE: Att få en djupare inblick i barnkonventionen som lag och hur vi kan arbeta med barnrättsfrågor i det föräldraskapsstödjande arbetet. Göra broschyren "Barns rättigheter och föräldrars ansvar" känd samt visa på hur den kan användas i föräldraskapsstöds-arbetet. Föreläsnings- och erfarenhetsutbyte varvas under dagen med praktiska verktyg och tips.

MÅLGRUPP: Profession som på ett eller annat sätt stödjer föräldrar i sitt föräldraskap, till exempel verksam inom kommunal verksamhet, MVC, BVC, familjecentral och idéburen sektor.

UTBILDARE: Susann Swärd är verksamhetschef för Rättighetsfokus, människorätts- och barnrättsstrateg i Region Kronoberg samt författare, bland annat till Barnkonventionen i praktisk tillämpning – en handbok för socialtjänsten.

VAR: Utbildningen sker digitalt via Skype

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt