26 maj 2020 klocka 09.00 - 16.45

Narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt - sänds via webben

I och med det rådande läget med spridningen av
Covid-19/coronaviruset kommer konferensen att spelas in
i förväg och sändas via webben den 26 maj!

Anmälan sker via formulär hos Länsstyrelsen i Kronoberglänk till annan webbplats

Vilka metoder finns för att förebygga bruk av narkotika? Hur kan vi arbeta för tidig upptäckt av narkotikabruk? Med en mer omfattande användning och tillgång till narkotika under 2000-talet, och en negativ förändring av ungdomars riskuppfattning kopplade till droger så är dessa frågor högst aktuella.

Länsstyrelserna i syd (Blekinge, Halland,Jönköping, Kalmar och Kronoberg) tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en förinspelad webbsändning. En kunskapshöjande konferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt av narkotikabruk.

Konferensen sänds via webben – anmälan krävs för länk till webbsändningen.

Anmälan sker via formulär hos Länsstyrelsen i Kronoberglänk till annan webbplats

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare, tjänsteperson eller verksam inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region och idéburen sektor.

Ta chansen att ta del av framgångsrikt arbete mot narkotika!
Förmiddagen ger en bild av narkotikautvecklingen i Sverige och senaste forskningen gällande skadeverkningar. Du får ta del av kunskap kring narkotikamarknaden i Sverige och dess koppling till organiserad brottlighet, vikten av att arbeta jämlikt och jämställt samt kunskap kring framgångsrika metoder. Eftermiddagen består av valbara spår: 1) Narkotika- förebyggande metoder bland barn och unga. 2) Metoder och arbetssätt för tidig upptäckt av narkotikabruk. Exempel på teman som berörs är; tillsammans mot nätdroger, ANDTS-coacher, och metodstöd mot droghantering på offentliga platser.

Bland annat medverkar Maria Renström, f.d. chef för regeringens ANDT-sekretariat och expert på narkotikafrågor vid WHO, Ulric Hermansson, forskare Karolinska Institutet och ett flertal andra.


VAR: Konferensen är förinspelad och webbsänds via länk som sänds till dig som är anmäld.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt