03 sep 2020 klocka 08.30 - 16.30

Livsmedelshygien grundkurs

gröna och röda tomater på en kvist

Länsstyrelsen erbjuder utbildningar i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.

Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten. Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Anmälan senast två veckor för kursstart.

Information om grundkursen som PDFPDF

Anmälan och frågor: Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

eller Per Johansson 070 915 01 78 per.johansson@anticimex.se

VAR: Tylöbäck i Halmstad

KOSTNAD: Pris 400 kr exklusive moms inklusive mat och diplom

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt