08- 15 okt 2020 klocka 08.30 - 16.30

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken 8 + 15 oktober

gröna och röda tomater på en kvist

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten.

Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Tvådagars utbildning torsdag den 8 och 15 oktober 2020 på Tylebäck

Anmälan senast två veckor före kursstart.

Inforamtion om utbildningen som PDFPDF

Anmälan och frågor: Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

eller Per Johansson 070 915 01 78 per.johansson@anticimex.se

VAR: På Tylöbäck

KOSTNAD: Kostnad 1200 kr exklusive moms, inklusive mat och Diplom

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 sep 2020

Kontakt