08- 15 okt 2020 klocka 08.30 - 16.30

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken 8 + 15 oktober

gröna och röda tomater på en kvist

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten.

Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Tvådagars utbildning torsdag den 8 och 15 oktober 2020 på Tylebäck.

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

eller Per Johansson 070 915 01 78 per.johansson@anticimex.se

Lär dig arbeta med HACCP principerna

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är på två dagar och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll:

 • Introduktion i HACCP.
 • Faror i livsmedelshantering.
 • Inledande HACCP-arbete.
 • Faroanalys och riskvärdering.
 • Inledande HACCP-arbete.
 • Identifiering av kritiska styrpunkter (CCP).
 • Gränsvärden och övervakning.
 • Korrigerande åtgärder.

Rådgivning kring HACCP principerna på din anläggning


Kursinnehåll:

 • Genomgång av företagets HACCP.
 • Råd och tips om hur man kan förbättra sin HACCP.
 • Uppdatering av aktuell plan för företagets HACCP.
 • Intyg på utförd revision– och valideringsrapport på den aktuella HACCP-planen med eller utan avvikelser.

Diplom vid godkänd HACCP-plan vid aktuellt datum

VAR: På Tylöbäck

KOSTNAD: Kostnad 1200 kr exklusive moms, inklusive mat och Diplom

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt