05 maj 2020 klocka 09.00 - 13.00

Digital konferens för kunskapspåfyllnad runt
målgruppen för nya gymnasielagen (ngl)

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Välkommen till digital konferens för kunskapspåfyllnad runt målgruppen för nya gymnasielagen (NGL). Konferensen riktar sig till samtliga tjänstepersoner från såväl offentlig verksamhet och civilsamhälle som berörs av frågorna kring nya gymnasielagen.

Konferensen anordnas i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Högskolan väst, Stadsmissionen Göteborg, Röda Korset och Support Group Network.

Fokus forskning

Merdad Darvishpour är docent i socialt arbete vid Mälardalens Högskola och berättar utifrån både egna och andras forskning om ensamkommande ungas situation och om det stöd som finns runt omkring. Han lyfter både utmaningar och framgångsfaktorer baserat på de erfarenheter som finns.

Fokus lagen

Asylrättcentrum om lagen, fallgropar & möjligheter. Inklusive bland annat ”vad är aktivt deltagande i studier?” och ”vad krävs för Permanent uppehållstillstånd?”
Migrationsverket Region Väst Aktuell statistik, praktisk handläggning

Fokus studier & arbete:

Kunskapsförbundet Väst; Utmaningar & möjligheter runt målgruppen för NGL att klara sina studier med och utan Covid 19
Arbetsmarknad – Vi lyfter möjligheter och initiativ att stötta målgruppen i en svår tid ink Arbetskraftsförmedlingen och Uppdrag Arbete Double cup är en modell som utvecklades av gräsrotsorganisationen Support Group Network i samverkan med Trollhättans stad och Arbetsförmedlingen för att matcha nyanlända med näringslivet – och som nu också skapar jobbmöjligheter för ungdomarna inom NGL.

Dagen är kostnadsfri. Anmäl dig via extern webbplatslänk till annan webbplats– sista anmälningsdag 30 april

VAR: Mer information om digital plattform och tider i programmet skickas ut senare.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt