16 apr 2020 klocka 09.00 - 15.00

Planeringskonferens 1
Övning Falken

Kärnkraftverket Ringhals sett från håll. Reaktorerna syns tydligt. 

Länsstyrelsen i Hallands län bjuder in er till planeringskonferens 1 för Kärnkraftsövning 21 Falken. Nu ställer vi in siktet på att tillsammans påbörja det aktörsgemensamma målformulerings- arbetet samt övergripande scenario. Vi kommer även påbörja utvärderingsplaneringen, eftersom målarbete och utvärdering går ihop.

En säskild inbjudan har gått ut till deltagande aktörer.

Programpunkter

  • Backspegel, vad har vi gjort sedan startmötet.
  • Redovisning av inlämnade ambitionsdokument (aktörsvis)
  • Målformulering
  • Workshop – Aktörsgemensamma mål
  • Utvärderingsprocessen


VAR: Hotell Tylösand Halmstad

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt