14 maj 2020 klocka 09.45 - 16.00

INSTÄLLD: Utbildningsdag om våldsbejakande extremism

Person som går bredvid sin egen skugga

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Länsstyrelsen i Halland välkomnar dig till en grundutbildning om hur vi kan motverka våldsbejakande extremism (VBE).

Fortbildningen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism (VBE). Du arbetar som kommunal samordnare eller kontaktperson i frågor som rör VBE eller har ett arbete som kräver att du har grundkunskap inom detta ämnesområde.

Innehåll

  • Introduktion till ämnet – vad är våldsbejakande extremism?
  • De tre våldsbejakande miljöerna:
  • vit makt-miljön
  • autonoma miljön
  • våldsbejakande islamistiska miljön
  • Våldsbejakande extremism ur ett genusperspektiv
  • Säkerhetspolisen presenterar en regional lägesbild för Halland
  • Tecken på radikalisering och att arbeta med lokala lägesbilder
  • Ensamagerande gärningspersoner (samt Incel)

Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Deltagarna står själva för eventuella resor samt lunch. För mer information kontakta:

Joakim von Scheele, utbildningsansvarig vid CVE
Tfn: 08-527 442 14, joakim.scheele@cve.se

Stefan Borgman, Regional samordnare för brottsförebyggande arbete vid Länsstyrelsen i Halland
Tfn 010-224 33 70, stefan.borgman@lansstyrelsen.se

VAR: Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Deltagarna står själva för eventuella resor samt lunch.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt