02 sep 2020 klocka 13.00 - 17.00

Kurs i att starta Livsmedelsverksamhet

Man med gröna blad i handen med trädgård i bakgrunden

Länsstyrelsen erbjuder kurs för dig som tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Kurserna riktar sig till företag med färre än 50 anställda och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Kursen innehåller bland annat grundläggande information om livsmedelslagstiftning, vilka tillstånd som behövs, vilken kontrollmyndighet som är aktuell och vad du bör tänka på i utformning av din livsmedelslokal med tanke på flöden och val av olika material på väggar, golv och inredning. Kursen har allmän inriktning och vänder sig till alla olika typer av livsmedelsföretag.

Tid och plats

Onsdag den 2 september 2020 Naturum Getterön i Varberg 13.00-17.00

Kostnad

Kostnad 400 kronor exkl moms men inkl fika

Kursen inleds med frivillig lunch klockan 12.00 och presentation av Naturum Getterön 12.45.

VAR: Naturum Getterön i Varberg

KOSTNAD: Kostnad 400 kr exklusive moms men inklusive fika

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt