26 mar 2020 klocka 08.30 - 15.30

INSTÄLLD: Pornografi - en av vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning?

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. En ny kartläggning från Talita visar hur unga tjejer lockas att medverka till pornografiskt material, och hur gränserna mellan pornografi och prostitution luckras upp.

Missa inte ett unikt tillfälle att lyssna till några av de främsta experterna och mest inspirerande talarna på området berätta om pornografins konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att lösa en av vår tids stora folkhälsoproblem och största jämställdhetspolitiska utmaning.

Föreläsningsdagen arrangeras av Talitalänk till annan webbplats/Reality Checklänk till annan webbplats, Unizonlänk till annan webbplats och Sveriges Kvinnolobbylänk till annan webbplats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som politiker, beslutsfattare, strateg eller yrkesverksam som i ditt arbete möter unga, till exempel du som medarbetare i skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller idéburen sektor.

Kostnad

Utbildningen är gratis, fika och frukt ingår.

Anmälan

Via nedan formulär

OBS! Sista anmälningsdag onsdag 16 mars.

Utbildningsdagens hålltider

08.30 Fika och registrering

09.00 Välkommen

09.10 Inledningstal

Lovisa Ljungberg, enhetschef Länsstyrelsen i Halland

09.30 Porr vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning. Olga Persson generalsekreterare UNIZON, Clara Berglund generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby, Meghan Donevan ledare forskning och förebyggande arbete Talita.

10.20 Paus med frukt

10.45 Porrindustrin - dess konsekvenser samt koppling till prostitution och människohandel. Meghan Donevan ledare forskning och förebyggande arbete Talita, Daniel Israeli ambassadör Reality Check, Paulina Bengtsson sakkunnig prostitution och människohandel Novahuset

11:45 Lunch på egen hand

13.00 Stödinsatser för flickor, kvinnor och unga män. Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare 1000 möjligheter.

13.30 Metoder för att arbeta med pornografi. Natalita Batenkova projektledare Reality Check.

14.00 Fika

14.30 Lokalt exempel; Ungdomsjouren Tigerliljan, Varberg, redogör för sitt arbete mot porr

15.00 Vad vore en värld utan pornografi? SNAF – Sexualundervisningen vi aldrig fick. Ebba Carlsson, Linna Englund, Ida Karseland och Ebba Bjelke.

15.30 Dagen avslutas

Vid frågor kontakta

Länsstyrelsen Blekinge:
Emma Käll, Utvecklingsledare våld i nära relationer, Telefon: 010-224 01 05

E-post: emma.kall@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Halland:
Sigun Lilja, Samordnare mot våld i nära relationer, Telefon 010-224 32 91
E-post sigun.lilja@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kronoberg:
Mariah Andersson, Utvecklingsledare våld nära relationer, Telefon 010-223 73 96
E-post: mariah.andersson@lansstyrelsen.se

VAR: Folkets hus, Magasinsgatan 17, Varberg

KOSTNAD: Utbildningen är gratis, fika och frukt ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 mars klockan 23.30.

Kontakt