12 mar 2020 klocka 13.30 - 16.00

Planeringsmöte kring Internationella Mansdagen och En vecka fri från våld

En pojke väcker sin pappa som ligger i en soffa genom att kittla honom på näsan.

Välkommen till ett samverkans- och planeringsmöte inför "Internationella mansdagen" och "En vecka fri från våld". Tillsammans hoppas vi kunna inspirera till lokala och regionala aktiviteter för att driva det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen framåt i länet.

"Internationella mansdagen" firas årligen den 19 november sedan 1999. Dagen avser att fokusera på mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder. 2017 antogs en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet "En vecka fri från våld" för att belysa det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld. Syftet med veckan är dels att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet, dels inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan.

I Hallands län finns många olika verksamheter och funktioner som arbetar förebyggande mot våld i nära relationer. För att arbeta förebyggande och stärkande med målet att bryta destruktiva maskulinitetsnormer och förhindra våld, vill länsstyrelsen i samverkan med kommuner, regionen och övriga aktörer i Halland, lyfta goda exempel och inspirera till evenemang i samband med "Internationella mansdagen" och "En vecka fri från våld".

VAR: Länsstyrelsen i Hallands län, Slottsgatan 2 i Halmstad (lokal Nissan)

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt