21 apr 2020 klocka 08.30 - 16.30

INSTÄLLD: Livsmedelssäkerhet - grundkurs

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Grundkursen den 21 april är inställd. Men du kan gå kursen som en webbutbildning istället! Kostnad 400 kronor exklusive moms för internet inloggning, support vid problem samt avslutande diplom. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

En ny grundkurs i livsmedelssäkerhet planeras den 3 september på Tylöbäck i Halmstad. Information och anmälan till detta kursdatum kommer snart i kalendern.

Länsstyrelsen erbjuder utbildningar i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten. Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

När: 21 april på Laxbutiken i Heberg, klockan 8,30-16,30.

Kostnad: 400 kronor exklusive moms för material, diplom och mat under dagen.

Grundkursen i Livsmedelsäkerhet erbjuds även som webbutbildning för dig som har svårt att komma loss till den lärarledda utbildning. Kostnad 400 kronor exklusive moms för internet inloggning, support vid problem samt avslutande diplom. 

  • Kurserna anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Anticimex.
  • Anmälan senast två veckor före kursstart.
  • Fler kurser kommer att anordnas vid behov.

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

eller Jonna Edlund 035-299 57 15, jonna.edlund@anticimex.se

Inbjudan i PDF-formatPDF

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logotype

VAR: Laxbutiken i Heberg, Falkenberg

KOSTNAD: 400 kr exklusive moms för material, diplom och mat under dagen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt