12 maj 2020 klocka 08.30 - 16.30

INSTÄLLD: Lär dig arbeta med HACCP i praktiken (12+19 maj)

kvinnlig lantbrukare som står intill en traktor

Länsstyrelsen erbjuder utbildning för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten. Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

När: Utbildning under två dagar, den 12 och 19 maj, klockan 08.30-16.30 på Laxbutiken i Heberg, Falkenberg.

Kostnad: 1200 kronor exklusive moms, för material, diplom och mat under dagarna.

  • Kurserna anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Anticimex.
  • Anmälan senast två veckor för kursstart. Fler kurser kommer att anordnas vid behov.

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

eller Jonna Edlund 035-299 57 15, jonna.edlund@anticimex.se

Inbjudan i PDF-formatPDF

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdet logotype

VAR: Laxbutiken i Heberg, Falkenberg

KOSTNAD: 1200 kronor exklusive moms för material, diplom och mat under dagarna

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt