04 mar 2020 klocka 09.00 - 16.00

Heldagsseminarium om "Energi i tillsyn/prövning enligt miljöbalken"

En människohand håller fingrarna om en sol i motljus.

Välkommen till Länsstyrelsens heldagsseminarium i samarbete med Energimyndigheten om "Energi i tillsyn och prövning enligt miljöbalken".

SYFTE: Tanken med dagen är att öka vår kunskap om hur vi kan använda miljöbalkens verktyg för att driva energifrågan inom tillsyn och prövning. Vi kommer även att gå igenom teknik för energieffektivisering och se hur företagen kan arbeta på ett systematiskt sätt med energifrågor.
Föreläsare är miljöjuristen Eva-Britt Eklöf Petrusson och miljö- och energikonsulten Karin Lindström, WSP Environmental.

MÅLGRUPP: Konferensen riktar sig till handläggare på kommun och länsstyrelse som jobbar med miljötillsyn och prövning enligt miljöbalken.

TID: 4 mars, klockan 09:00-16:00

Program för dagenPDF

VAR: Lokal Nissan, Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri (men lunch intages på egen hand)

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt