20 feb 2020 klocka 13.00 - 16.00

Webbföreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Välkommen till webbsändning av Frida Dangardt föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. Frida bygger sin föreläsning på rapporten Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa, som hon även är medförfattare till.

Rapporten ingår i serien Alkoholen och samhället vars syfte är att vetenskapligt belysa effekter av alkoholkonsumtion på individ och samhälle. Webbföreläsningen sker i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Syfte: Syftet med dagen är att ge ny kunskap inom området alkohol, graviditet och spädbarns hälsa.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till personer som inom sitt arbete möter blivande och nyblivna föräldrar, till exempel personal från brukarorganisationer, socialtjänst, specialistpsykiatrin, primärvård, ungdomsmottagningar, familjecentraler, mödravårdscentral och barnavårdscentral.

VAR: Lokal Nissan, Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri och det ingår eftermiddagsfika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt