04 feb 2020 klocka 08.30 - 16.30

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken

gröna och röda tomater på en kvist

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är på två dagar och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll:

  • Introduktion i HACCP
  • Faror i livsmedelshantering
  • Inledande HACCP-arbete
  • Faroanalys och riskvärdering
  • Inledande HACCP-arbete
  • Identifiering av kritiska styrpunkter (CCP)
  • Gränsvärden och övervakning
  • Korrigerande åtgärder

Anmäl er till:

Ingvor Johansson 010-224 33 93 ingvor.johansson@lansstyrelsen.se 

VAR: Tylöbäcks kursgård Halmstad

KOSTNAD: 1200 kronor exklusive moms

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt