Anmälan till "En dag med fokus på frågor kring narkotika på arbetsplatsen

Målgrupp

Särskilt inbjudna arbetsgivarföreträdare och representanter från offentlig sektor

Varje organisation som är med och arrangerar dagen har 15 platser till förfogande. Respektive kontaktperson fördelar platserna och anmälan sker via formuläret här nedanför.

Arrangörer är IF Metall, Byggnads väst, Sveriges åkeriföretag, Sveriges byggindustrier, ITF, Industriarbetsgivarna och Länsstyrelsen i Hallands län.

VAR: Laxbutiken i Heberg (Falkenberg)

KOSTNAD: Arrangörerna står för kostnaderna så deltagande är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande debiteras 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 februari 2020

Anmäl dig

Kontakt