05 feb 2020 klocka 10.00 - 15.00

Regional planering av vattenförsörjning

Ett fyllt vattenglas mot blå bakgrund. 

Länsstyrelsen i Hallands län bjuder i samarbete med Tyréns AB in till tre möten våren 2020.

Syftet med denna första workshop är att komma framåt i fråga om hur vi ska prioritera vattenresurser. Under workshopen hjälps vi åt att bygga en fysisk modell över vattentillgångar och vattenbehov i Hallands län. Baserat på denna modell görs en metod för urval av vattenresurser och vi diskuterar vilka faktorer som ska vara styrande i den slutliga prioriteringen.

Välkomna!

MÅLGRUPP: Politiker och tjänstemän på kommunala förvaltningar i Hallands län: miljö, samhällsbyggnad, beredskap/säkerhet, teknik samt vattenproducenter.

TID: Onsdag 5 februari klockan 10.00-15.00.

VAR: Länsstyrelsen i Hallands län, Slottsgatan 2, Lokal: Nissan

KOSTNAD: Workshopen är kostnadsfri. Det ingår måltider enligt programmet.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt