02 mar 2020 klocka 13.00 - 16.30

Inbjudan till föreläsningsdag för POSOM och PKL

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Välkommen till en föreläsningsdag för POSOM och PKL som ordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Halland och kommunerna i länet.

Charlotte Therup Svedenlöf, leg. psykolog och psykoterapeut, och enhetschef på Kris- & katastrofpsykologi (RKK) i Stockholm berättar tillsammans med Petra Adebäck, barntraumaexpert på RKK, om krisstödsinsatsen efter attentatet på Drottninggatan den 7 april 2017.

Charlotte ansvarade för krisstödinsatsen efter attentatet på Drottninggatan och tillsammans kommer de att prata om riskbedömningar och krisstöd i samband med svåra situationer, samt sina erfarenheter från krisstödsinsatsen efter attentatet. De kommer även att ta upp vad vi som hjälpare behöver för stöd efter att ha arbetat i skarpa insatser.

Syfte: Syftet med dagen är att höja kunskapsnivån och stärka vår gemensamma förmåga att ge krisstöd genom att dela erfarenheter och stärka relationerna mellan personer som arbetar med krisstöd i länet.

Målgrupp: Stödpersoner och ledningsgrupp samt samordnare för POSOM och PKL samt representanter från trossamfund, Polismyndigheten och andra berörda organisationer.

Tid: 2 mars 2020, klockan 13.00-16:30.

Plats: Fullriggaren, Halmstads sjukhus, Halmstad. Ingång huvudentrén.

Anmälan: Senast den 15 februari 2020 via nedan formulär.

Övrigt: Konferensen är kostnadsfri.

Program

13:00-13:30 Registrering & mingel

13:30-14:30 Föreläsning: Erfarenheter från krisstödsinsatsen efter attentatet på Drottninggatan 2017

14:30-15.00 Fika & mingel

15.00-16.00 Föreläsning: Att arbeta under påfrestande händelser – egna reaktioner och stöd

16.00-16:30 Eftermingel & tid för frågor

VAR: Fullriggaren, Halmstads sjukhus, Halmstad. Ingång huvudentrén.

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt