28 feb 2020 klocka 09.30 - 16.15

Tillsammans mot brott -

Nästa steg

Folksamling som visas ovanifrån.

Välkommen till en konferensdag för ökad trygghet och minskad brottslighet!

Länsstyrelserna har arbetat med de brottsförebyggande frågorna i drygt två år på uppdrag av regeringen. Uppdraget syftar till att stödja och bidra till regional samordning för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samklang med det kriminalpolitiska målet. I uppdraget ingår även att öka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

För att skapa ett effektivt arbete på lokal nivå är det viktigt att chefer och handläggare har kunskap och samsyn om vad det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet innebär. Den interna samverkan inom polisens och kommunernas organisation ska resultera i ett samarbete med fokus på färre brott och ökad trygghet. Att hitta bra samarbetsformer är en förutsättning för att skapa både ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

På initiativ av landshövding Anders Danielsson, landshövding Lena Sommestad och regionpolischef Väst Klas Johansson vill Länsstyrelsen i Västra Götalands och Hallands län tillsammans med Polisen, Region Väst, bjuda in till en konferensdag.

Målgrupp

Polisområdeschefer, BF-samordnare på polisområdesnivå, lokalpolisområdeschefer, kommunpoliser och/eller andra funktioner som arbetar med det brottsförebyggande arbetet på strategisk nivå.

Kommundirektörer, kommunstyrelsens ordförande, ordföranden för lokala Brå och kommunala samordnare med ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Program

Från kl.9.00 - registrering och kaffe

9:30 Välkommen och Inledning
Anders Danielsson, Landshövding Västra Götalands län
Lena Sommestad, Landshövding Hallands län
Klas Johansson, Polischef Region Väst

10:00 Viktigt att tänka på i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet
Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi, Örebro universitet

10:30 Paus

10:00 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige idag
Karin Svanberg, enhetschef UBA, Brottsförebyggande rådet

11:30 Panelsamtal

12:00 Lunch

13:00 Så implementerar vi preventivt arbete i offentliga organisationer
Mårten Åhström, Enheten för implementering och utvärdering, Stockholms län

14:30 Paus

15:00 Så tar vi oss förbi hinder i det brottsförebyggande arbete
Kommunens perspektiv, Greta Berg, ansvarig brottsförebyggande frågor Sveriges kommuner och regioner (tidigare Sveriges kommuner och landsting)
Polisens perspektiv, Emelie Kullmyr, Polisen Region Väst

15:45-16:15 Framtidens brottsförebyggande arbete
Minister eller tjänsteperson från Justitiedepartementet

Anmälan görs på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats

VAR: Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt