15 jan 2020 klocka 09.30 - 14.30

Inbjudan till dagen: Tillsammans mot brott

Bildserie med sex bilder på olika situationer som kan uppstå med poliser. 

Välkommen till en dag för dig som arbetar på en strategisk nivå inom, eller riktat till näringslivet i Västra Götalands och Hallands län.

Syftet med denna dag är att få kunskap om vilka behov näringslivet har för att minska brottsligheten och öka tryggheten inom verksamheten. Dagen ger också kunskap kring hur samarbete mellan privata och offentliga aktörer kan ske. För att minska brottslighet och öka trygghet krävs ett systematiskt långsiktigt arbete mot gemensamma mål.
Under förmiddagen får vi ta del av erfarenheter av systematisk samverkan för att minska brottslighet och öka trygghet, både ur näringslivs- och myndighetsperspektiv. Under eftermiddagen kommer en workshop att genomföras där näringslivets problembild och behov är i fokus.

Program

14.30 Avslutning av dagen
09.30 Fika och registrering
10.00 Inledning av dagen Klas Johansson, chef polisregion Väst Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv, regionchef Västra Götaland Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara kommun
10.50 Thomas Ahlskog, MTR - Samverkan som metod för minskad brottslighet och ökad trygghet
11.15 Linda Linblom, Brå - Hur bygger man samverkan, mot brott och för trygghet?
12.00 Lunch
13.00 Workshop – brottsutsatthet för företag. Vilka behov finns? Hur kan vi tillsammans arbeta för att minska brottslighet och öka tryggheten för företag?
14.00 Återsamling

Anmälan

Anmälan görs på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats
Sista anmälningsningsdag: 6 januari 2020.

VAR: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)